فرآیند تولید شیرین کننده استویا

فرایند تولید استویا

فرآیند تولید شیرین کننده گیاه استویا

  • نهال استویا در گلخانه کاشته می شود. acheter cialis en ligne بعد از گذشت دوره ای مشخص گیاه ریشه می زند.
  • سپس جوانه های ۳ تا ۴ اینچی در اوایل بهار در مزرعه کاشته می شود.
  • رویش گلهای سفید، خبر از زمان برداشت و خشک کردن برگ های استویا است.
  • برگ های چیده شده مانند چای در آب غوطه ور می شوند.
  • از بهترین قسمت های مربوط به برگ ها عصاره شیرین گرفته و سپس خالص سازی می شود.
  • سرانجام در کارخانه ادامه فرایند خالص سازی ,تبدیل به پودر , بهبود طعم و…برای تولید محصولی با عنوان شیرین کننده کاملا گیاهی صورت می گیرد.

stevia tree

درباره نویسنده

مطالب مرتبط